Turistika

Zde budou zvěřejněny akce, které se staly a které se chystají.

Omlouvám se, ale na této sekci ještě pracuji.

Raisova chata

Raisova chataVelký zájem o Zvičinu a cestovní ruch s ním podnítil Josefa Machka-Patcelta, aby roku 1891 zde na svém pozemku postavil hostinec. Budova byla dřevěná, krytá šindelem. Měla jen hostinskou místnost a malou kuchyňku - vše zařízeno jen pro letní pobyt. Majitel sám spával na půdě. Sedmiletým provozem hostince se majitel zadlužil a mělo dojít k dražbě nemovitosti.
Než k ní však došlo, koupila chatu 12.srpna 1898 Národní jednota severočeská. Počítala s tím, že chatu opraví, přistaví verandu, rozhlednu a zřídí pokojíky pro přespání. Němci ale dokázali provedení záměrů zabránit.

Dne 26.dubna 1900 koupil Raisova chatachatu s příslušnými pozemky Klub českých turistů v Praze.

Po roce 1918 turistický zájem o Zvičinu vzrostl. Odbor Klubu čs. turistů v Hořicích zahájil v roce 1920 svoji činnost otevřením turistické stezky z Hořic na Zvičinu. Při ní osadil pískovcovou plastiku Dračí studánka (pohádkový drak hlídá pramen vody) podle modelu prof. Václava Suchomela z hořické školy sochařsko-kamenické.

Rovněž v roce 1923 zakoupil odbor Klubu čs. turistů ve Dvoře Králové n. L. pro chatu hvězdářský dalekohled, zvětšující až stokrát. V roce 1925-1926 byla postavena rozhledna s otáčivou kopulí.

Dne 29.května 1927 byla na chatě slavnostně odhalena deska a chata přejmenována na ,,Raisovu chatu". Karel Václav Rais byl velkým milovníkem Zvičiny. Pohed z ní považoval za vůbec nejkrásnější. Pocházel z Lázní Bělohradu, kde je hrob jeho rodičů. V Raisově díle je mnoho míst, kde Zvičinu a kraj pod ní uvádí.

Roku 1938 po záboru pohraničí musil nájemce chaty Josef Šubrt místo opustit.

Po osvobození dne 15.května 1945 chatu znovu převzal Klub čs. turistů.


Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zvičinský kostelík (1)Roku 1657 koupil panství Poličany, tudíž Třebihošť, Zvičinu a Dehtov, rod Kotulínských, který jej držel až do roku 1804.
Kotulínský Ferdinand dal na vrcholu Zvičiny roku 1706 postavit kostelík z kamene na místě dřevěného kostelíka z roku 1584, který tu stál na paměť Mistra Jana Husa. Na portálu u dřevěného kostelíka bylo datum 2.5.1560.
   Nový kostel byl dokončen stavebně v roce 1711 a byl zasvěcen svatému Janu Nepomuckému, ač byl prohlášen za svatého teprve roku 1729. V roce 1740 byl kostel vybaven pískovcovým oltářem, zajímavou umělěckou prací sochaře Frantoška Pacáka (1680-1757), spolupracovníka Matiáše Brauna. Zde pod postavou Boha Otce a ukřižovaného Krista je v popředí postava klečícího Jana Nepomuckého a po stranách sochy Jana Křtitele a Jana Evangelisty. V době kolem roku 1760 byly po stranách na stěnách umístěny dřevěné konsoly se sochami: sv. Jana Papeže, sv. Jana Kapistrána, sv. Jana z Boha, sv. Ivana, sv. Zlatoústého a Jana Almužníka. Ta přemíra svatých Janů měla zřejmě pomoci zahladit vzpomínku Mistra Jana Husa, k jehož poctě byl kostelík založen.
Roku 1804 koupil panství poličanské rytíř František Cecinkar z Birnice. Tento majitel opravil roku 1835 zvičinský kostelík a dal přistavět také věžičku, která dříve u kostela nebyla. Teprve potom to byl Raisův zvičinský kostelíček známý z jeho veršů.
Zvičinský kostelík (2)Poličanský pán založil roku 1825 pamětní knihu do níž zapisovali návštěvníci Zvičiny svoje jména, své nálady a dojmy. Dodnes tam z těch řádků vane tvrdý zápas dvou znepřátelených národností. V té vzácné knize se nalézalo mnoho úctyhodných podpisů. Kniha byla umístěna v kostelíku a je uložena v rukopisném oddělení národního muzea v Praze. Jsou tam zápisy návštěvníků jako například: Karel Jaromír Erben, Jan Nepomuk Lhota, Karel Václav Rais, Alois Jirásek, Ignát Herman, Jaroslav Vrchlický a jiní. Je tam od nich zapsáno několik básní.
V roce 1873 za jedné jarní bouře v noci uhodil blesk do kostelíku a zapálil ho. Shořela střecha veže kostela. Tehdejší majitelka panství Rosa von Hohenhole odmítla dát kostel po ohni opravit a zřekla se raději patronátu. Teprve roku 1877 byl kostel opraven z veřejných sbírek. Majitelem se stal okres Hostinné. Je to filiální kostelík fary brusnické a farář z Brusnice byl povinen jednou do roka a to 16.května, to dokud byl svátek svatého Jana Nepomuckého zasvěcen, sloužiti mši svatou. Bývalo tu ten den rušno.
V roce 1972-73 byla provedena oprava kostela a to: vnější omítky, oprava střechy - nové eternitové šablony, a střecha věže kopule byla oplechována mědí.
V roce 1981 provedla fara Horní Brusnice vnitřní opravy kostela. O 5 let později byl vchod opatřen železnou mříží a to proto, aby byl kostel v letnich měsících přístupný veřejnosti.
Roku 1987 se v zimě přes Zvičinu přehnal velice silný vítr, který udělal velké škody v okolním lese. Také kostel přišel k malé újmě. Kopule s křížem, která je umístěna na vrcholu věže se vlivem větru ohnula. V letních měsících tohoto roku byla kopule sejmuta opravila se a byla pozlacena.


Kaplička

Kaplička na Zadní ZvičiněMimo kostel na vrcholu Zvičiny je zde také kaplička stojicí u silnice vedoucí přes sedlo do Třebihoště, byla postavena roku 1838. Po dlouhou dobu byla ve velice špatném stavu. Až roku 1990 byla kompletně zrekonstruována památkáři.