Značené turistické trasy

Zvičinským hřbetem vede několik poutavých a dobře schůdných turistických cest. Většinou se křižují na vrcholu Zvičiny.

Turistické trasy

Před výpravou po turistických trasách je nutno návštěvníkům doporučit dvě pravidla zvyšující zážitek z turistiky v této oblasti:
1. Při cestě vzhůru i dolů se občas ohlédněte zpět, za sebe. Tím nepřijdete o krásu, která není jen před námi.
2. Při návštěvě vrcholu Zvičiny nikdy neopomeňte navštívit louku nad sjezdovkou, několik desítek metrů pod Raisovou chatou. Pohled na Krkonoše, panoráma na levo i vpravo od nich a na celé Podkrkonoší je odtud úchvatný, jeden z nejkrásnějších vůbec.

Turistické trasy, vedoucí:
- ze Dvora Králové nad Labem
- z Hořic
- z Lázní Bělohradu
- z Pecky

a) ze Dvora Králové nad Labem

- 1. na Zvičinu přes Lázně pod Zvičinou (červená značka):
Z DKnL projdeme samotami Borovičky, Filířovicemi do odlehlé části Bílé Třemešné - Alejí. Odtud kousek cesty po zelené nebo modré značce se můžeme podívat na údolní nádrž Bílá Třemešná na Labi (Těšnovská vodní nádrž). Vrátíme se zpět na červenou značku a pokračujeme stále po rovině k okraji Bílé Třemešné. Za vlakovým nádražím začnemě mírně stoupat vzhůru a dojdeme k Lázním pod Zvičinou. Ihned nad ní míjíme koupaliště. Odtud cesta stoupá již strměji. Dojdeme k Masarykově studánce (dračí studánka) a nakonec k televizní retlanslační stanici, kostelíku a Raisově chatě na vrcholu Zvičiny. Na této trase je zejména rozhled na Krkonoše, les Království a Podkrkonoší.
Délka trasy: 11,5km

- 2. na Zvičinu přes Bílou Třemešnou a Perna (zelená značka):
Z DKnL půjdeme kolem Tyršova koupaliště a ohrady ZOO Safari, pak kousek údolím bystřiny Netřeby, nad koupalištěm Dubinka do Bílé Třemešné. Můžeme se zde podívat do pamětní síně J.A.Komenského. Po projití zahradní částí Bílé Třemešné již začneme stoupat na Zvičinský hřbet. Cesta vede smrkovým lesem. Z lesa vyjdeme u oploceného křížku a jsme na Perenské cestě. Po ní směrem vpravo podél lesa dojdeme do sedla pod Zvičinou a dále na její vrchol. Tato trasa umožňuje pohledy na les Království a z Peren na Záchlumí.
Délka trasy: 10km

- 3. do sedla pod Zvičinou přes Poklad (žlutá značka):
Nejprve jdeme z DKnL společně se zelenou značkou. Za ZOO u mostku přes potok se oddělíme, vejdeme do lesa a začneme stoupat vzhůru přes trať k objektu ministerstva kultury Poklad. Odtud serpentinami v rozeklaných pískovcových útvarech dojdeme na Mezihoří. Mezi balvany nad Pokladem jsou skrýše (skalní díry), které byly v 17. století útočištěm náboženských uprchlíků. Z Mezihoří sejdeme níže, překročíme silnici Bílá Třemešná - Horní Dehtov a po kusu cesty polem znovu dojdeme do smrkového lesa. Nedaleko cesty jsou památné kamenné kříže. Na Pernách se sejdeme u oploceného křížku se zelenou značkou a spolu s ní dojdeme do sedla pod Zvičinou. Tato poskytuje výhledy na les Království a v horní části na Záchlumí.
Délka trasy: 11km

- 4. k rybníku Zátluky přes Čertovy hrady (modrá značka):
Z DKnL ihned stoupáme zahradní čtvrtí vzhůru na Libotovský hřbet do obce Zálesí. Nad ní se nám otevře hezký pohled na DKnL, Krkonoše, Rýchory, Bor, Orlické hory. Vstoupíme do borového lesa a dojdeme na Čertovy hrady. Z nich sestoupíme dolů a překročíme silnici Bílá Třemešná - Doubravice. Za ní je oblast polesí Zátluky, kde modrá značka končí na křižovatce se zelenou značkou. Trasa vede teplou písčitou krajinou s voňavými borovými lesy.
Délka tras: 6km


b) z Hořic

- 1. na Zvičinu přes Růžovky (zelená značka):
Z Hořic trasa stoupá na hřeben Hořického chlumu k Hlohovské kapli a sejde opět dolů do výletního místa Dachovy, kde je velké koupaliště a pramen pitné vody, zvaný Kalíšek. Pokračujte po silnici lesem, zvaným Miletínský les, dojdeme do Chroustova. Nad ním v třešňové alejí cesta odbočí doprava, přejde údolí Dolnoúhlejovského potoka a vystoupí na Růžovky. Nad nimi vlevo je les Havírna. Cesta stále prudce stoupá vzhůru a po projití smrkovým lesem se nám otevře oblast vlastního masívu Zvičiny. Podle pastvin dojdeme do osady Zvičina a odtud na vrchol kopce. Trasa poskytuje pohledy na Záchlumí, výše pak na oblast Českého ráje, Novopacko a na Krkonoše.
Délka trasy: 20km

- 2. na Libotovský hřbet (červená značka):
Jde o pokračování trasy z Jičínska, která na Hořicko přichází přes Chlum. Z Hořic nás cesta vede ke kostelu na Gothardě, odkud sestoupíme k býválému Panskému mlýnu v údolí Bystřice. Přechází Vřešťovský chlum, vrch Na vlčích (360 m) na okraj Bílých Poličan. Odtud vede ke kostelíku v Lanžově, prochází osadou Velehrádek, Doubravicí do Zálesí. Pokračuje vpravo Libotovským hřbetem nad rozptýlenými domky Žirecké podstráně, kde se setkává s červenou a zelenou značkou od DKnL. Trasa poskytuje rozhled do Miletínské kotliny, na Zvičinu, Čertovy hrady a Miletín.
Délka trasy: 20km


c) z Lázní Bělohradu

- 1. na Zvičinu přes Vřesník (žlutá značka):
Trasa se nazývá Raisovou cestou. Z Lázní Bělohradu nás značka dovede k rybníku Pardoubku (koupaliště) a dále do Brtve. Pak cesta stoupá přehlednou krajinou do obce Vřesník. Zde můžeme odbočit po zelené značce na Valy a kopec Hradiště a přejít do Kalu na červenou značku vedoucí na Zvičinu z Pecky. Po žluté značce však budeme pokračovat sestupem do údolí říčky Bystřice a opět vzhůru do Bezníku. Strmým dalším stoupáním pestrou loukou a pak borovým lesem zdoláme Vyšehrad. To jsme již v centrální části Zvičiny a cesta nás povede přes Zvičinské chalupy a osadu Zvičina na vrchol kopce. Z trasy jsou rozhledy na Záchlumí, Český ráj, Novopacko, Podkrkonoší, Krkonoše.
Délka trasy: 10km

- 2. na Zvičinu přes Třebihošť (modrá značka):
Cesta nás povede v Lázních Bělohradu přes Bažantnici, podle rašelinových rybníčků a Anna-mariánského pramenu k rybníkům Byšičky a Hluboký, odtud k rybníku u Tetína. Přes Vlkanov a Miletínek se dostaneme k Miletínské bažantnici. Projdeme Miletínem, vystoupíme mírnou polní cestou k Miletínským lázním. Odtud sejdeme do soutěsky u Brodku, budeme pokračovat po silnici kolem Kamenného hrádku a za Hornoúhlejovským potokem odbočíme vlevo nahoru do lesa. Přes pastviny dojdeme k horní části obce Třebihošť. Odtud stoupá cesta vzhůru přes Zadní Zvičinu na vrchol kopce. Z této trasy vidíme Záchlumí, Vřesník, Valy a výše celé panoráma od Jičína po Krkonoše, včetně Podkrkonoší.
Délka trasy: 17km

- 3. do DKnL přes Miletín a Čeperku (červená značka):
Trasa se nazývá Cesta K. J. Erbena. Z Lázní Bělohradu vede přes Byšičky (kostel, hřbitov), lesem Vrbiny nad ves Dobeš, k soše sv. Václava v Červené Třemešné, přes Miletínské lázně skalnatým lesem Čeperka, přes Horní Dehtov k potoku Netřebě. Odtud společně se žlutou a zelenou značkou k ZOO, koupališti a na náměstí v DKnL. Trasa prochází Bělohradskou a Miletínskou kotlinu a jihovýchodní část Zvičinského hřbetu.
Délka trasy: 21km


d) z Pecky

- 1. na Zvičinu přes Mostek (červená značka):
Je to část turistické trasy vedoucí do Krkonoš (do Janských Lázní a Svobody nad Úpou). Z Hostinného nás trasa povede střídavým terénem do Dolní Olešnice a odtud přes les Království do Mostku. Přes Mostecké lázně přejdeme hřeben do Horní Brusnice, odkud cesta stoupá přes osadu Zvičinu na vrchol kopce. Z této trasy jsou četné rozhledy na Krkonoše, Podkrkonoší, Novopacko.
Délka trasy: 14km