Vlastivědný popis

Část členitého masívuZvičinský hřbet je členitý masív, který postupuje jihovýchodním směrem v délce zhruba 17km od horního toku říčky Bystřice v náhorní plošině u Pecky (osada Vidonice). Konči západně od Dvora Králové nad Labem plynulým přechodem do Libotovského (dříve Hřibojedského) hřbetu. studánka s plastikou dračí hlavyNa obou svazích hřbetu pramení četné potůčky. Na severním svahu jsou lázně pod Zvičinou a nad němi směrem k vrcholu Zvičiny je studánka s plastikou dračí hlavy od V. Suchomela, profesora sochařské školy v Hořicích. Na jižním svahu se pokusně těžilo stříbro a dodnes se těmto místům říká Havírna. Dále k jihu pod obcí Úhlejov je bývalé tvrziště Kamenný hrádek a Miletínské lázně. V krajině se nacházejí četné kříže. V jihovýchodní části se nachází Betlém (soubor plastik M. B. Brauna v přírodním prostředí) a chráněné skalnaté území Čertovy hrady.

Vrch má zvonovitý tvar, na severní straně zalesněný. Poskytuje mimořádně rozsáhlý kruhový výhled.
Výhled ze ZvičinyZ rozhledny Raisovy turistické chaty (rozhledna je pro veřejnost zavřena) lze přehlédnout celé Krkonoše, Rýchory, Krkonošské podhůří, Broumovskou vrchovinu, Orlické hory, Novoměstsko, Záchlumí, Jičínsko, Novopacko a další. Říká se, že lze přehlédnout jednu třetinu Čech. Mimo Raisovy chaty s rozhlednou, postavené v roce 1913 na místě hospodářského stavení a hostince, stojí na vrcholu barokní kostelík z roku 1711, jehož loď je sklenuta valenou klenbou s lunetami a pískovcový oltář je od Fr. Pacáka z roku 1740. Dále je zde umístěna televizní retlanslační stanice. Na severním svahu Zvičiny jsou lyžařské vleky a sjezdovka. Na vrcholu Zvičiny se konaly četné tábory lidu, první v roce 1868. Zvičinský kostelík v zimě

O výše uvedených a jiných památkách a zajímavostech je v další části uvedeno více.

Zvičina má typické podhorské podnebí. Zvičinský hřbet je po Krkonoších prvním záchytným pásmem vůči severnímu proudění. Severní svahy Zvičiny jsou proto značně exponovaným územím. Léta jsou na Zvičině velmi příjemná, prakticky bez dusného počasí, s častým svěžím vánkem. Květena i zvířena je bohatá. V zimě napadne množství sněhu, měnícího krajinu v pohádku. Průměrné teploty jsou na Zvičině o 2 až 4 stupně nižší než dole v nížině (někdy výjimky).